Lịch công tác tuần thứ 23 năm 2013

325 04/06/2013 02:16 SA Ban biên tập

VĂN PHÒNG HĐND & UBND                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN KRÔNG NĂNG                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24

                                      Từ ngày 10/06/2013 đến ngày 16/06/2013

 

 

Thứ

Ngày

Nội Dung

Địa điểm

Lãnh đạo

Phòng, Ban

VP

 

 

 

Hai

 

 

 

10/6

 

 

 

 

 

 

7h30:Họp giao ban Thường trực các bên

Huyện Ủy    TT.HĐ+UB

VP

14h:Làm việc với UBND xã CưKlông về giải quyết việc khiếu kiện đất kinh tế mới Nam Hà Xã Cư Klông  Đ/c Sơn   Đ/c Nghĩa
13h30: Họp Ban điều hành chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 UB Tỉnh Đ/c Kỳ    
14h:TT.HĐND huyện làm việc với TT.HĐND tỉnh  HĐND tỉnh  TT.HĐ  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ba

 

 

11/6

7h30:Họp giao ban An ninh - Quốc phòng Huyện ủy Huyện ủy

TT.HĐ + Đ/c Kỳ

 

Đ/c Trang

7h30: Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Phú Lộc Phú Lộc
 
NN
 
8h: Hội thảo về tái canh cây cà phê và kế hoạch sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho vay để tái canh cây cà phê. UB tỉnh Đ/c Sơn NN  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/6

8h: Sở XD kiểm tra xây dựng công trình Hệ thống kênh mương Buôn Kú và Cầu LỘc Thuận - Lộc Hải

PH1  Đ/c Sơn DAXD  
       

 

       

 

       

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Năm

 

13/06

 7h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6 - HĐND xã EaDah EaDăh  TT.HĐ    Đ/C Danh
7h30: HN tổng kết 08 năm thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2013

 

UBND tỉnh

 
  Nội vụ

 
7h30:Làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã EaTân và nhóm 14 hộ khiếu kiện đất trung tâm xã EaTân xã EaTân Đ/c Sơn, Kỳ  TNMT, KTHT  
7h30: Học tập mô hình trồng cây ca cao tại huyện Eakar Huyện Eakar      Đòan của huyện

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sáu

 

 

14/6

7h30:Họp UBND huyện, phiên họp thứ 21 để thông qua các báo cáo, nội dung liên quan trình kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện
PH1
TT.HĐ + UB Thành viên UBND, các phòng, ban VP, CV

13h30: TT.HĐND huyện làm việc với TT.HĐND xã EaHồ

PH2 TT.HĐ    Đ/c Danh

 

 

   

 

         
 
         

 

 

 

 

 

Bảy

15/06

Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

16/6

 Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568