Lịch công tác tuần thứ 24 năm 2013

253 19/06/2013 01:22 SA Ban biên tập

VĂN PHÒNG HĐND & UBND                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN KRÔNG NĂNG                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24

                                      Từ ngày 17/06/2013 đến ngày 23/06/2013

 

 

Thứ

Ngày

Nội Dung

Địa điểm

Lãnh đạo

Phòng, Ban

VP

 

 

 

Hai

 

 

 

17/6

 

 

 

 

 

 

7h30:Họp giao ban Thường trực các bên

Huyện Ủy    TT.HĐ+UB

VP

7hh30:Kiểm tra thủ tục pháp lý các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Các Xã    TNMT  
10h30: Làm việc với cục thú y tỉnh kiểm tra tình hình dịch Lỡ mồm long móng tại huyện. Phòng họp 1 Đ/c Kỳ Trạm thú y  
       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ba

 

 

18/6

7h30:Tập huấn cập nhật thông tin biến động cung cầu lao động năm 2013 Trung tâm VH huyện

Đ/c Anh

LĐTBXH

 

8h: Sở xây dựng kiểm tra công trình lưới điện xã Eatóh (giai đoạn 2), hệ thống kênh mương Buôn Kú  và Cầu Lộc Thuận - Lộc Hải  PH1
Đ/c Sơn
DAXD
 
8h: Đoàn UBND tỉnh(đ/c Y Dhăm Ênuôl - PCT.UBND tỉnh - trưởng đoàn) kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2013 HT cơ quan TT.HĐ+UB Các cơ quan Văn Phòng
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/6

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 38

   Đ/c Sơn, Kỳ, YBion DAXD  
7h30:Hội nghị tổng kết tháng An toàn vệ sinh thực phẩm namư 2013 Sở Y tế Đ/c Đông  Phòng Y tế

 

13h30: Hội nghị sơ kết 2 năm (2011 -2012) thực hiện phong trào toàn dân xây dựung đời sống văn hóa của tỉnh. UBND tỉnh Đ/c Đông  

 

       

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Năm

 

 

20/06

 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 38 Huyện ủy  TT.HĐ    Đ/C Danh
7h30: HN tổng kết 08 năm thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2013

 

UBND tỉnh

Đ/c Sơn, kỳ, Bion
 

 
8h:Sở thông tin truyền thông tỉnh kiểm tra hệ tống thiết bị giao ban trực tuyến của huyện PH1     Đ/c Dụng, Việt
         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sáu

 

 

 

21/6

7h30:Tập huấn các luật mới ban hành
HT Liên cơ quan 2
Đ/c Kỳ Thành viên UBND, các phòng, ban VP, CV

8h30: Thông qua kết quả phân tích phân bón Max (one) của Cty CP phân bón Việt Mỹ tại cơ sở KD phân bón Phúc Hoa, xã EaTam sau đợt kiểm tra.

PH1 Đ/c Kỳ Đoàn kiểm tra liên ngành  Đ/c Dụng

 

13h30:Họp giao ban tuần UBND huyện

PH1

Đ/c Sơn, Kỳ, Anh, Đông  Thành viên UB

VP

         
 
         

 

 

 

 

 

Bảy

22/06

Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

23/6

 Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584