LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32 NĂM 2014

503 04/08/2014 02:36 SA Ban biên tập

 VĂN PHÒNG HĐND & UBND                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN KRÔNG NĂNG                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32 NĂM 2014

                                    (từ ngày 04/8/2014 đến ngày 10/8/2014)

 

 

Thứ

Ngày

Nội Dung

Địa điểm

Lãnh đạo

Phòng, Ban

VP

 

 

 

Hai

 

 

 

04/08

 

 

 

 

 

 

7h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Cư K lông

Cư Klông
 Đ/c Đoàn Sơn + Y Bion
 

 

- 7h30: Trực tiếp dân Phòng Tiếp dân Đ/c Đông   Đ/c Việt
 - 7h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Ea Tân
 
Ea Tân  Đ/c Kỳ    
- 13h30: Ban dân tộc Trung ương về làm việc về chính sách dân tộc HT  TT.HĐ+UB  Phòng, Ban

VP

         

 

 

 - 13h30: Họp Đoàn công tác theo QĐ 3531 về rà soát xây dựng phương án thu

thuế kinh doanh vận tài

PH1

Đ/c Anh

 

Đ/c Văn 

 

 

 Ba

 

 

05/8

 - 7h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Ea Tóh Ea Tóh Đ/c Anh, Nghĩa

 

 

    - 7h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Ea Puk Ea Puk
Đ/c Đông
 
 
- 7h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Ea Hồ Ea Hồ Đ/c Kỳ    
- 7h30: Tiếp xúc cử tri tại thị trấn Krông Năng TTrấn Đ/c Sơn, Bê Na  

 

  - 7h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Phú Lộc

Phú Lộc

Đ/c Đoàn Sơn

 

 

   - 7h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Tam Giang

 Xã Tam Giang

Đ/c Y Bion

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

06/8

- 7h30: Trực tiếp dân

Phòng Tiếp dân  Đ/c Sơn    Đ/c Việt
 7h30: Họp Giao ban thường trực các bên Huyện ủy TT.HĐ +UB  

Đ/c Nghĩa

7h30: Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra việc thực hiện kinh tế tập thể PH1 Lãnh đạo UB  

Đ/c Nghĩa, Tỵ

 7h30: Làm việc với Ban DT trung ương UBND tỉnh Đ/c Anh   DT, Dự án,NN, TC

 

 7h45: Họp trực tuyến về triển khai Luật Đất đai năm 2013  Tại phòng họp số 1 Đ/c Kỳ  Các phòng ban, các xã, thị trấn  Văn phòng
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Năm

 

 

7/8

 - 7h30:  - 7h30: Dự Hội nghị sơ kết ATGT Sở GTVT LĐUB    
 - 13h30: Họp Tổ Đảng ủy ban 

 

PH2

 
  

ĐV
         
         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sáu

 

 

 

08/8 

- 7h30: Trực tiếp dân 
Phòng Tiếp dân
Đ/c Anh   Đ/c Việt

- 7h30: Họp triển khai nhiệm vụ quân sự 6 tháng cuối năm 2014

BCH QS huyện Đ/c Sơn    

 

 

   

 

         
 
         

 

 

 

 

 

Bảy

09/8

Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

10/8

 Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584