Lịch công tác tuần thứ 39 năm 2014

485 23/09/2014 07:31 SA Ban biên tập

 VĂN PHÒNG HĐND & UBND                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN KRÔNG NĂNG                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39 NĂM 2014

                                    (từ ngày 22/9/2014 đến ngày 28/9/2014)

 

 

Thứ

Ngày

Nội Dung

Địa điểm

Lãnh đạo

Phòng, Ban

VP

 

 

 

Hai

 

 

 

22/09

 

 

 

 

 

 

7h30: Trực tiếp dân

phòng Tiếp dân
 Đ/c Đoàn Sơn
 

Đ/c Lưu

- 7h30: Họp chỉ đạo triển khai Phương án 03, ngày 18/9/2014 của UBND huyện PH1 L ĐUB  TN,TC Đ/c Nghĩa, Tỵ
 
- 13h30: Họp thống nhất việc giải quyết vụ khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Thắng
 PH1  Đ/c kỳ, Anh   Đ/c Văn Trang
       

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ba

 

 

23/9

  - 7h30: Kiểm tra tình hình phát triển KTXH, QPAN 9 tháng đầu năm
tại các xã: Cư Klông, Ea Tam, Ea Púk
Ea Tam Đ/c Sơn

TN,TC,TT, DA,NN, CCT

Đ/c Nghĩa, Tỵ

 - 7h30: Sở KH&ĐT  làm việc với huyện về giải phóng mặt bằng đường liên huyện Krông Năng - Ea H'leo  Ea Tân LĐUB  
Đ/c Văn
         
       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

24/9

- 7h30: Trực tiếp dân

Phòng Tiếp dân  Đ/c Kỳ    Đ/c Lưu
 7h30: Kiểm tra tình hình phát triển KTXH, QPAN 9 tháng đầu năm
tại các xã: Ea Tân, Ea Tóh, Dliêya
Dliêya Đ/c Đông  TN,TC,TT, DA,NN, CCT

Đ/c Nghĩa

- 7h30: Diễn tập chiến đấu trị an
Xã Phú Xuân
TTHĐ+UB  

Đ/c Văn

 - 7h30: Dự lễ bế mạc lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, KH 2012 - 2014 TTBDCT LĐHĐ+UB  

 

 13h30: Họp trực tuyến đánh giá kết quả chương trình xây dựng NTM  PH1 LĐUB Thành viên BCĐ Đ/c Văn
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Năm

 

 

25/9

 - 7h30: Kiểm tra tình hình phát triển KTXH, QPAN 9 tháng đầu năm
tại các xã: Ea Hồ, Phú Lộc và thị trấn Krông Năng.
Phú Lộc Đ/c Anh
TN,TC,TT, DA,NN, CCT
 Đ/c Văn
 - 7h30: Tham dự HN sơ kết 2 năm thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"

 

TTGDTX BMT

Đ/c Đông
  Giáo dục
 
         
         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sáu

 

 

 

26/9

- 7h30: Trực tiếp dân 
Phòng Tiếp dân
Đ/c Đông   Đ/c lưu

7h30: Kiểm tra tình hình phát triển KTXH, QPAN 9 tháng đầu năm
tại các xã: Phú Xuân, Ea Dắh, Tam Giang

Tam Giang Đ/c Kỳ TN, TC,TT,DA,NN,CCT  Đ/c Văn

 

 

   

 

         
 
         

 

 

 

 

 

Bảy

27/9

Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

28/9

 Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584