Lịch công tác tuần thứ 45 năm 2014

472 06/11/2014 07:15 SA Ban biên tập

 

VĂN PHÒNG HĐND & UBND                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN KRÔNG NĂNG                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          

                                    (từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014)

 

 

Thứ

Ngày

Nội Dung

Địa điểm

Lãnh đạo

Phòng, Ban

VP

 

 

 

Hai

 

 

 

03/11

 

 

 

 

 

 

7h30: Trực tiếp dân

phòng Tiếp dân
 Đ/c Đoàn Sơn
 

Đ/c Lưu

 - 7h30: Họp Giao ban Huyện ủy TTHĐ+UB   Đ/c Văn
 
  - 7h30: Học lớp Bồi dưỡng đối tượng Đảng đợt V năm 2014
TTBDCT     Đ/c Xuân
       

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ba

 

 

04/11

 - 7h30: Hội nghị tổng kết đông xuân năm 2013 - 2014 HT Đ/c Kỳ

NN

 
 -  7h30: Họp BCH Công đoàn CQCQ huyện      
Đ/c Trang
 8h: Họp giải quyết những khó khăn vướng mắc của gói thầu Lưới điện trung hạ áp và TBA xã Ea Tóh và thống nhất nội dung thanh lý hợp đồng với công ty TNHH Việt Phương  PH1  Đ/c Sơn DA,KT,TP,TC  
 - 7h30: Họp bất thường HĐND xã Ea Púk khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016  Xã Ea Púk  LĐHĐ+UB  

 

   - 13h30: Họp tiểu ban nhân sự Đại hội

Huyện uỷ

Đ/c Sơn

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

05/11

- 7h30: Trực tiếp dân

Phòng Tiếp dân  Đ/c Anh    Đ/c Lưu
  7h30: Đại hội Chi hội VHNT huyện PHTMT Đ/c Đông    
  7h30: Công bố Kết luận thanh tra của Sở Xây dựng về thanh tra công tác cấp Giấy phép XD trên địa bàn huyện PH1 Đ/c Anh  

Đ/c Văn

  7h30: Rà soát lại giá đất năm 2015 KLCQ2 Đ/c Kỳ TNMT

Đ/c Văn

         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Năm

 

 

06/11

 7h30: Hội nghị hưởng ứng Ngày "Pháp luật Việt Nam" năm 2014
HT
LĐHĐ+UB  Phòng, ban  Lãnh đạo VP
7h30: Hội nghị hưởng ứng Ngày "Pháp luật Việt Nam" năm 2014

 

HT

BMT
 
 
 - 7h30: Dự lễ khai mạc Hội thi Kể chuyện "Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM"   LĐ HĐ+UB GD  
- 7h30: Rà soát lại giá đất năm 2015 KLCQQ2  Đ/c Kỳ  TNMT Đ/c Văn

7h30: Giám sát công tác Quản lý kinh doanh sử dụng chợ

Ea Tam TT HĐ  

Đ/c Lưu

 - 7h30: Bế giảng lớp Dạy nghề cho Lao động nông thôn

- 7h30: Dự Hội thi tuyên truyền lưu động về ATGT năm 2014

- 13h30: Họp HĐ kỷ luật ông Bạch Đình Giang - công chức Tư pháp - hộ tịch  xã Ea Tân

- 15h00: Họp HĐ kỷ luật để kiểm điểm trách nhiệm đối với UBND xã Ea Tam

 Ea Tam

 

 

TTVH Tỉnh

 

 

PH1

 

 

 

PH1

LĐ UB

 

 

LĐ UB

 

 

Đ/c Sơn

 

 

 

Đ/c Sơn

 

 

 

 

 

 

Nội vụ

 

 

 

Nội vụ

 

 

 

 

 

 

Đ/c Văn

 

 

 

Đ/c Văn

 

 

 

 Sáu

 

 

 

07/11

- 7h30: Trực tiếp dân 
Phòng Tiếp dân
Đ/c Đông   Đ/c lưu

 - 7h30: Dự kiến các đồng chí Lãnh đạo đi khám lại sức khỏe

BMT Đ/c Sơn,
Đ/c Đông
   

7h30: Giám sát công tác Quản lý kinh doanh sử dụng chợ

Ea Tam

TT HĐ  

Đ/c Lưu

 - 7h30: Rà soát lại giá đất năm 2015  KLCQ2 Đ/c Kỳ  TNMT  
Đ/c Văn
         

 

 

 

 

 

Bảy

08/11

Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

09/11

 Nghĩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584