Phòng Dân tộc

278 01/04/2019 19:58 CH Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Phòng Dân tộc

- Ông Phan Viết Nghĩa
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: nghiapv@krongnang.daklak.gov.vn

 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584