Phòng Kinh tế và Hạ tầng

1433 01/04/2019 19:57 CH Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Ông Lê Đức Ánh
Chức vụ: Trưởng phòng
Email:anhld@krongnang.daklak.gov.vn

           
Bà Lại Thị Thoa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email:thoalt@krongnang.daklak.gov.vn
           
Ông Nguyễn Tiến Ấn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: annt@krongnang.daklak.gov.vn
           

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568