Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

676 01/04/2019 19:48 CH Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

- Ông Hồ Minh Tuy
  Chức vụ: HUV, Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: tuyhm@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Ông Nguyễn Văn Thể
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: thenv@krongnang.daklak.gov.vn

  - Ông Đỗ Quang Giang
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: giangdq@krongnang.daklak.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584