Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

743 01/04/2019 19:43 CH Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

- Ông Lê Rế
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động: 0913.474.653
  Email: rel@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Ông Trần Xuân Đức
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: ductx@krongnang.daklak.gov.vn

  - Ông Huỳnh Kim Dũng
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: dunghk@krongnang.daklak.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584