Phòng Tài chính - Kế hoạch

442 01/04/2019 19:42 CH Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

- Ông Nguyễn Văn Tuyến
  Chức vụ: HUV, Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: tuyennv@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Ông Nguyễn Văn Dự
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: dunv@krongnang.daklak.gov.vn

  - Ông Lê Thanh Dụng
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: dunglt@krongnang.daklak.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584