Phòng Tài nguyên và Môi trường

69 13/04/2018 09:14 SA Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

- Ông Mai Quốc Doanh
  Chức vụ: HUV, Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

 

- Ông Trần Minh Tùng
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584