Phòng Tài nguyên và Môi trường

654 28/12/2020 15:21 CH Ban biên tập

I. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

- Ông Phan Tiến Thành
  Chức vụ: HUV, Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: thanhpt@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Ông Trần Minh Tùng
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: tungtm@krongnang.daklak.gov.vn

  - Ông Lê Ngọc Tỵ
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: tyln@krongnang.daklak.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568