Phòng Văn hóa và Thông tin

1221 19/12/2016 17:02 CH Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

 

- Ông Nguyễn Văn Vỹ
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: vynv@krongnang.daklak.gov.vn

  - Ông Huỳnh Duy Việt
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: viethd@krongnang.daklak.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568