Quyết định về việc phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

18 06/07/2017 14:18 CH Trần Sơn Tùng

Quyết định 4072/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 5/10/2016 phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Xem chi tiết tại đây

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584