Tập huấn về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức

212 15/11/2013 07:30 SA Ban biên tập

     Ngày 07/11/2013, Phòng Nội vụ huyện Krông Năng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện một số văn bản của Trung ương về xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập như : Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn Nghị định số 36/2013/NĐ-CP.
     Tham gia tập huấn có trên 70 đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;  Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường học trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười – Trưởng phòng Nội vụ huyện
truyền đạt các các nội dung cơ bản tại hội nghị

     Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Văn Mười – Trưởng phòng Nội vụ huyện  truyền đạt các nội dung cơ bản về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, như: Nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm, quản lý vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; thẩm quyền quyết định, ngạch công chức, viên chức… Đây là cơ sở để  các đơn vị áp dụng trong việc xây dựng đề án xác định vị trí việc làm của đơn vị mình và tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng đề án vị trí việc theo đúng quy định.

Hội nghị tập huấn xác định vị trí việc làm

     Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Các vướng mắc đã được Ban tổ chức Hội nghị trả lời để các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trong cơ quan , Nhà nước.

Tin và Ảnh: Duy Việt

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584