Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

1437 30/03/2020 08:43 SA Trần Sơn Tùng

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2673/UBND-KGVX, ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (Văn bản được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ) và Công văn số 2673/UBND-KGVX, ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh (Có kèm theo).

2. Chỉ đạo, quán triệt các bộ phận một cửa của huyện, các xã, thị trấn bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi làm việc và sử dụng nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tại mỗi bộ phận.

3. Ngoài ra, yêu cầu một số đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ như sau:

3.1. Trung tâm Y tế huyện - Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch ứng với từng tình huống cụ thể (chưa có ca bệnh ở khu vực lân cận, có ca bệnh khu vực lân cận, có ca bệnh ngay tại địa bàn/ đơn vị…). - Xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch bệnh một cách chi tiết, trong đó, lưu ý dự kiến về cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nguồn lực cụ thể vào các vị trí sẵn sàng; rà soát trang thiết bị, báo cáo sở Y tế theo quy định. - Khẩn trương tham mưu diễn tập phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện. - Phối hợp với Công an huyện có các biện pháp đối với các trường hợp không hợp tác khi được cách ly y tế. - Thực hiện đúng các quy trình về thu gom, xử lý rác thải tại khu cách ly của huyện. Hướng dẫn các cơ sở vận chuyển, xử lý rác thải tại khu cách ly theo đúng quy định.

3.2. Phòng Y tế huyện Chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất tại các xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch.

3.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo toàn ngành giáo dục thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cụ thể.

3.4. Công an huyện: Phối hợp với các đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, cần thiết phải điều tra truy tố theo pháp luật.

3.5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Chủ đạo, hướng dẫn các bến xe, nhà xe, các cơ sở kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về việc hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó tập trung thực hiện tốt các nội chỉ đạo, hướng dẫn như: đo thân nhiệt cho hành khách, đeo khẩu trang, sử dụng các dung dịch rửa tay, sát khuẩn... (theo hướng dẫn tại Thông báo số 35/TB-VPUBND, ngày 24/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 930, 933/SYT-KHNVY, ngày 22/3/2020 của Sở Y tế).

- Cập nhập các thông tin, số điện thoại đại diện của nhà xe để nắm bắt cập nhập kịp thời các thông tin.

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và Phòng Y tế huyện đôn đốc, nhắc nhở các nhà xe thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch. Cập nhập báo cáo các trường hợp đi từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện (qua phòng Y tế huyện) để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các văn bản:

272/UBND-VP

2673/UBND-KGVX

35/TB-VPUBND

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568