Thông báo Về việc công khai địa chỉ, hộp thư địện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

184 11/07/2011 08:20 SA Ban biên tập

  Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 /02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Công văn số 87/UBND-KSTTHC ngày 06/01/2012 của UBND tỉnh, về việc đẩy mạnh nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2012.

  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk thông báo địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

- Hộp thư điện tử: vanphong@tnmt.daklak.gov.vn

- Số điện thoại chuyên dùng: 0500.3852477

- Địa chỉ: Số 46 Phan Bội Châu, TP.BMT, tỉnh Đăk Lăk

   Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để tiện liên hệ trong việc phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường .

   Thông báo này đựoc niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Phòng tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584