Thông tin Đại biểu Bùi Phước Thành

174 09/08/2011 03:57 SA Ban biên tập

 

Mẫu số 3/ BCĐBHĐND
            TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        

- Họ và tên khai sinh: BÙI PHƯỚC THÀNH                  Nam/Nữ: Nam

- Họ và tên thường gọi: Bùi Phước Thành

- Sinh ngày: 02/12/1961

- Quê quán: Xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Thôn Gia Thịnh, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Số CMND: 240.551.1988    Ngày cấp và nơi cấp: 26/02/2009, tại Công an tỉnh Đắk lắk.

- Dân tộc: Kinh                                                                         Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý Nhà nước; Trung cấp lý luận chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Nơi làm việc: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): 01/8/1991      Ngày chính thức: 01/8/1992

- Tình trạng sức khỏe: Bình thường

- Khen thưởng:

- Kỉ luật: Không.

- Đại biểu quốc hội Khóa (nếu có):

- Đại biểu HĐND cấp Huyện; Xã nhiệm kỳ (nếu có): 1999-2004; 2004-2011-1989-1994; 1994-1999; 1999-2004; 2004-2011

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC           

Từ tháng…….. năm……….

đến tháng……… năm ………..

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 8 năm 1984

đến tháng 6 năm 1987

- Bộ đội, Công tác tại Phòng Kỹ thuật, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

- Từ tháng 7 năm 1987

đến tháng 3 năm 1989

- Phó Công an xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.

- Từ tháng 4 năm 1989

đến tháng 3 năm 1993

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk

- Từ tháng 4 năm 1993

đến tháng 12 năm 1995

- Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk

- Từ tháng 01 năm 1996

đến tháng 11 năm 1996

- Cán bộ Văn phòng HĐND&UBND xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk

- Từ tháng 12 năm 1996

đến tháng 5 năm 2004

- Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk

- Từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 11 năm 2011.

- Từ tháng 11 năm 2011 đến năm 2012

- Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.

- UVTT HĐND huyện Krông Năng, Đăk Lăk

- Từ năm 2012 đến nay - Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584