Thông tin Đại biểu Dương Văn Viên

134 09/08/2011 08:58 SA Ban biên tập

 

Mẫu số 3/ BCĐBHĐND
            TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        

- Họ và tên khai sinh: DƯƠNG VĂN VIÊN               Nam/Nữ: Nam

- Họ và tên thường gọi: Dương Văn Viên

- Sinh ngày: 02/02/1945

- Quê quán: Xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên Huế.

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Thôn Lộc tân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng.

- Số CMND: 240.722.553    Ngày cấp và nơi cấp: 26/10/2000, tại Công an tỉnh Đắk Lắk.

- Dân tộc: Kinh                                                                        Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Nghề nghiệp, chức vụ: Công nhân xây dựng; Chánh đại diện Niệm Phật đường Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Nơi làm việc: Niệm Phật đường Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): 19/12/2000     Ngày chính thức: 19/12/2001

- Tình trạng sức khỏe: Bình thường

- Khen thưởng:

- Kỉ luật: Không.

- Đại biểu quốc hội Khóa (nếu có):

- Đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ (nếu có):

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC           

Từ tháng…….. năm……….

đến tháng……… năm ………..

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 2 năm 1975

đến tháng 10 năm 1985

- Từ năm 2986 đến nay

- Làm Phó phòng Xây dựng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đi làm kinh tế mới, Làm Chánh đại diện Niệm Phật đường Phú Lộc, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Lộc Tân xã Phú Lộc,  huyện Krông Năng, Đắk Lắk

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584