Thông tin Đại biểu Lê Ngọc Sáu

208 09/08/2011 01:35 SA Ban biên tập

 

Mẫu số 3/ BCĐBHĐND

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT  

- Họ và tên khai sinh: LÊ NGỌC SÁU                   Nam/Nữ: Nam

- Họ và tên thường gọi: Lê Ngọc Sáu

- Sinh ngày: 13/01/1962

- Quê quán: Xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Thôn 8, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

- Số CMND: 240.423.223    Ngày cấp và nơi cấp: 17/5/1989, tại Công An tỉnh Đắk Lắk.

- Dân tộc: Kinh                                                                         Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Nơi làm việc: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): 25/01/1995     Ngày chính thức: 25/01/1996

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Khen thưởng:

- Kỉ luật: Không.

- Đại biểu quốc hội Khóa (nếu có):

- Đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ (nếu có):

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

            Từ tháng…….. năm……….

đến tháng……… năm ………..

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 4 năm 1984

đến tháng 9 năm 1984

- Từ tháng 10 năm 1984

đến tháng 6/1987

- Từ 7/ 1987 đến 5/1990

 

- Từ 6/1990 đến 6/1999

 

- Từ 7/1999 đến 4/2007

 

- Từ 5/2007 đến nay

- Công nhân Xí nghiệp vận tải TT lâm sản thuộc LHLNCN Ea Súp - Đăk Lăk.

- Đi học trung cấp kế toán thống kê tại Plei Ku - Gia lai

- Kế toán tổng hợp tại XN khai thác gỗ số II thuộc LHLNCN Ea Súp - Đăk Lăk

- Kế toán trưởng lâm trường Cư Pơn, thuộc LHLNCN Ea Súp - Đăk Lăk

- Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Krông Năng

 

 

- Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584