Thông tin Đại biểu La Bế Thủy Trang

138 03/05/2012 02:37 SA Ban biên tập

 

 

          Mẫu số 3/ BCĐBHĐND 

                                TIỂU SỬ TÓM TẮT

    - Họ và tên khai sinh: LA BẾ THỦY TRANG             Nam/Nữ: Nữ

       - Họ và tên thường gọi: La Bế Thủy Trang

 

      - Sinh ngày: 05/5/1984

       - Quê quán: Xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

        - Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Thôn Tam Đồng, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

       -SốCMND: 080.527.086........................................................................................ Ngày cấp và nơi cấp: 14/3/2002 Tại Công an tỉnh Cao Bằng

     - Dân tộc: Tày                                Tôn giáo: Không

     - Trình độ học vấn: Đại học

      - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp; Sơ cấp lý luận chính trị.

     - Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

      - Nơi làm việc: UBND xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

      - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): 10/3/2009 Ngày chính thức: 10/3/2010

      - Tình trạng sức khoẻ: Tốt

     - Khen thưởng:

     - Kỷ luật: Không

     - Đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):

 

 

    - Đại biểu HĐND cấp  nhiệm kỳ (nếu có):

           

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

           

Từ tháng…….. năm……….

đến tháng……… năm ………..

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 4 năm 2007

đến tháng 5 năm 2009

- Từ tháng 6 năm 2009

đến nay

- Làm Cán bộ Khuyến Nông xã Ea Tam, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.

- Làm Cán bộ Văn Phòng Đảng ủy xã Ea Tam kiêm Cán bộ Khuyến Nông xã Ea Tam, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.

                                      

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584