Thông tin Đại biểu Nguyễn Thị Kiều

173 09/08/2011 02:36 SA Ban biên tập

 

Mẫu số 3/ BCĐBHĐND
            TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIỀU                  Nam/Nữ: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thị Kiều

- Sinh ngày: 01/6/1982

- Quê quán: Xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay):Thôn Lộc Thạnh, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Số CMND: 240.687.417    Ngày cấp và nơi cấp: 08/3/2001, tại Công an tỉnh Đắk lắk.

- Dân tộc: Kinh                                                                         Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức xã; Cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc,  huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có):       Ngày chính thức:

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Khen thưởng:

- Kỉ luật: Không.

- Đại biểu quốc hội Khóa (nếu có):

- Đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ (nếu có):

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC         

Từ tháng…….. năm……….

đến tháng……… năm ………..

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 2 năm 2009

đến tháng 11 năm 2010

- Từ tháng 12 năm 2010

đến nay

- Làm cán bộ hợp đồng tại UBND xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk

- Công chức xã phụ trách lĩnh vực Địa chính - Xây dựng tại UBND xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584