Thông tin Đại biểu Nguyễn Thị Thiện

160 09/08/2011 03:17 SA Ban biên tập

 

Mẫu số 3/ BCĐBHĐND
            TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THIỆN                  Nam/Nữ: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thị Thiện

- Sinh ngày: 18/8/1970

- Quê quán: Xã Đức Ân, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Tổ dân phố 2, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Số CMND: 240.306.240    Ngày cấp và nơi cấp: 21/8/2004, tại Công an tỉnh Đắk lắk.

- Dân tộc: Kinh                                                                         Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Cao Đẳng

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thư viện Thông tin.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Viên chức; Cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Nơi làm việc: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): 22/12/2004      Ngày chính thức: 22/12/2005

- Tình trạng sức khỏe: Bình thường

- Khen thưởng:

- Kỉ luật: Không.

- Đại biểu quốc hội Khóa (nếu có):

- Đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ (nếu có):

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC           

Từ tháng…….. năm……….

đến tháng……… năm ………..

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 6 năm 2006

đến nay

- Cán bộ Thư viện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Năng, Đắk Lắk.

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584