Thông tin Đại biểu Trần Minh Hà

170 09/08/2011 07:25 SA Ban biên tập

 

Mẫu số 3/ BCĐBHĐND
            TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        

- Họ và tên khai sinh: TRẦN MINH HÀ                  Nam/Nữ: Nam

- Họ và tên thường gọi: Trần Minh Hà

- Sinh ngày: 08/8/1956

- Quê quán: Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Tổ dân phố 2, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Số CMND: 240.266.228    Ngày cấp và nơi cấp: 23/02/2011, tại Công an tỉnh Đắk lắk.

- Dân tộc: Kinh                                                                         Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp lý luận chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Nơi làm việc: 

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): 12/7/1986      Ngày chính thức: 12/7/1987

- Tình trạng sức khỏe: Bình thường

- Khen thưởng:

- Kỉ luật: Không.

- Đại biểu quốc hội Khóa (nếu có):

- Đại biểu HĐND cấp Huyện nhiệm kỳ (nếu có): 2004-2011

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC           

Từ tháng…….. năm……….

đến tháng……… năm ………..

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ năm 1975

đến năm 1986

- Từ năm 1986

đến năm 1988

- Từ năm 1989 đến tháng 4 năm 20011.

- Từ 4 năm 2011 đến nay

- Làm cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk.

 

- Chủ tịch UBND xã Krông Năng, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.

- Làm Cán bộ UB MTTQ huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Giữ chức vụ Huyện ủy viên - Chủ tịch UB MTTQ khóa IV, V.

- Huyện ủy viê, Phó trưởng ban tổ chức Huyện ủy, huyện Krông Năng.

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584