Thông tin Đại biểu Y Sách Mlô

135 09/08/2011 07:36 SA Ban biên tập

 

Mẫu số 3/ BCĐBHĐND
            TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        

- Họ và tên khai sinh: Y SÁCH MLÔ                 Nam/Nữ: Nam

- Họ và tên thường gọi: Y Sách Mlô

- Sinh ngày: 03/8/1968

- Quê quán: Buôn Ksor, xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Tổ dân phố 2, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Số CMND: 240.500.397    Ngày cấp và nơi cấp: 27/8/1993, tại Công an tỉnh Đắk lắk.

- Dân tộc: Ê Đê                                                                        Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Trưởng Ban Dân vân Huyện ủy Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Nơi làm việc: Huyện ủy Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): 09/4/1996     Ngày chính thức: 09/4/1997

- Tình trạng sức khỏe: Bình thường

- Khen thưởng:

- Kỉ luật: Không.

- Đại biểu quốc hội Khóa (nếu có):

- Đại biểu HĐND cấp Xã nhiệm kỳ (nếu có): 2004-2011

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC          

Từ tháng…….. năm……….

đến tháng……… năm ………..

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ  tháng 10 năm 2003

đến tháng 7 năm 2008

- Phó Chủ tịch UB MTTQ xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

- Từ  tháng 8 năm 2008

đến tháng 5 năm 2010

- Phó Chủ tịch UBND xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

- Từ tháng 6 năm 2010 đến 2011

- Từ năm 2011 đến nay

- Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch UBND xã Đliêya, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.

- Phó Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch UBND xã Đliêya, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.

- Từ năm 2012 đến nay - Phó Ban Dân vận

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584