Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện: Ông K' Viên

466 18/05/2016 07:20 SA Ban biên tập
 
vien             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: K’ VIÊN
2. Họ và tên khai sinh: K’ VIÊN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Ama Tap
4. Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1967;    5. Gới tính: Nam
6. Quê quán: Ka Đô, Đơn Dương, Lâm Đồng
7. Nơi đăng ký thường trú: Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
     Nơi ở hiện nay: Buôn Mrưm, Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240684590;    Ngày cấp: 21/3/2015;
 Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kơ Ho;     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp
- Học vị: Không;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị
- Ngoại ngữ:
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội Nông dân Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
14. Nơi làm việc: Hội Nông dân Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 15/6/2004;     
- Ngày chính thức: 15/6/2005    ;    Số thể đảng viên: 37028083
- Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối Mặt trận – Đoàn thể huyện.
- Tên tổ chức đoàn thể: Ban Chấp hành Công đoàn, Công đoàn khối Mặt trận – Đoàn thể huyện.
    - Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn khối
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen (CT HND tặng); 02 Giấy khen (Đảng ủy Cơ quan chính quyền + khối Mặt trận – Đoàn thể tặng)
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không    
20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2011- 2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ tháng 4/1994   đến tháng 2/2005 Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 3/2005

đến tháng 9/2010

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 10/2010

đến tháng 10/2014

Trưởng phòng Dân tộc huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Từ tháng 11/2014
đến nay
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568