Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện: Ông Lê Ngọc Sáu

558 18/05/2016 09:44 SA Ban biên tập
 
sau             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: LÊ NGỌC SÁU
2. Họ và tên khai sinh: LÊ NGỌC SÁU
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1964;    5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: xã Yên Trường,  Yên Định, Thanh Hóa
7. Nơi đăng ký thường trú: Xóm 4, Thôn 8, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk
    Nơi ở hiện nay: Xóm 4, Thôn 8, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk
8. Số CMND: 240423223;    Ngày cấp: 16/5/2011;
     Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
    9. Dân tộc: Kinh;     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính – Kế toán
- Học vị: Không;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính
- Ngoại ngữ:
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
14. Nơi làm việc: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
15. Ngày vào Đảng: 25/01/1995;     
- Ngày chính thức: 25/01/1996    ;     Số thể đảng viên: 37003730
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
       - Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cơ quan Chính quyền
       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):    Không
20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ tháng 4/1984 đến tháng 8/1984 Công nhân xí nghiệp vận tải tiêu thụ lâm sản thuộc Liên hiệp LNCN Ea Súp Đăk Lăk
Từ tháng 9/1984 đến tháng 6/1987 Học sinh chuyên nghiệp Trường Trung cấp Lâm nghiệp Gia Lai
Từ tháng 7/1987 đến tháng 5/1990 Kế toán xí nghiệp khai thác gỗ số 2 thuộc Liên hiệp LNCN Ea Súp Đăk Lăk
Từ tháng 5/1990 đến tháng 3/1999 Kế toán trưởng Lâm trường Cư Pơng thuộc Liên hiệp LNCN Ea Súp Đăk Lăk
Từ tháng 3/1999 đến tháng 5/2007 Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ tháng 5/2007 đến nay Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568