Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện: Ông Mai Quốc Doanh

548 18/05/2016 08:26 SA Ban biên tập
 
doanh             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: MAI QUỐC DOANH
2. Họ và tên khai sinh: MAI QUỐC DOANH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1971;    5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
7. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 9, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng
    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 9, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng
8. Số CMND: 240552277;    Ngày cấp: 02/4/2009;
Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh;     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Quản lý Đất đai
- Học vị: Không;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
14. Nơi làm việc: Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
15. Ngày vào Đảng: 06/10/1998;     
- Ngày chính thức: 06/10/1999    ;    Số thể đảng viên: 37006422
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn
       - Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cơ quan Chính quyền
       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):    Không
20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân khóa: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ tháng 4/1995 – đến tháng 9/2000 Chuyên viên Phòng Địa chính huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk; Chi ủy viên Chi bộ Thanh tra – Tư pháp
Từ tháng 10/2000 đến tháng 9/2001 Phó Trưởng Phòng Địa chính huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk; Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra – Tư pháp
Từ tháng 10/2001 đến tháng 3/2005 Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp – Địa chính huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk; Phó Bí thư Chi bộ Khối Kinh tế; Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Krông Năng
Từ tháng 6/2004 đến tháng 6/2005 Đi học cao cấp Lý luận Chính trị - (K16 Hệ tập trung) tại học viện Chính trị Khu vực III Đà Nẵng
Từ tháng 4/2005 đến tháng 5/2006 Phó Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk; Bí thư Chi bộ Kinh tế - Tài nguyên Môi trường
Từ tháng 6/2006 đến tháng 9/2011 Phó trưởng phòng kiêm Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Krông Năng; Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư chi bộ
Từ tháng 10/2011 đến tháng 8/2015 Phó Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ tháng 9/2015 đến nay Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk; Bí thư Chi bộ Phòng Tài nguyên Môi trường

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568