Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện: Ông Nguyễn Ngọc Tuyến

450 18/05/2016 07:18 SA Ban biên tập
 
tuyen             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NGỌC TUYẾN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN TUYẾN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/3/1964;    5. Gới tính: Nam
6. Quê quán: Xuân Phú, Yên Dũng, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang)
7. Nơi đăng ký thường trú: Lộc Hải, Phú Lộc, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
 Nơi ở hiện nay: Lộc Hải, Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk
8. Số CMND: 240496731;    Ngày cấp: 14/12/2010; Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh;     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 10/10
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Học vị: Không;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính
- Ngoại ngữ: Anh văn B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
14. Nơi làm việc: Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Krông Năng
15. Ngày vào Đảng: 06/9/1986;     
- Ngày chính thức: 06/9/1987    ;    Số thể đảng viên:
- Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Cựu chiến binh
    - Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn phòng Tài chính và Kế hoạch huyện, Hội Cựu chiến binh huyện
    - Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên, Hội viên
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):    
20. Là đại biểu Quốc hội khoá:
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân khóa:

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ năm 1964
đến năm 1981
Sinh sống cùng gia đình bố mẹ đẻ, đi học văn hóa tại Quê quán (học hết lớp 10/10); 26/3/1980 là đoàn viên, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại cấp II, số 2 Yên Dũng, Hà Bắc (nay Bắc Giang)
Từ năm 1981
đến 02/3/1983
Tham gia lao động giúpbố mẹ đẻ tại Quê quán

Từ 02/3/1983

đến tháng 12/1986

Chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Chi Đoàn TNCS HCM phòng tham mưu, Sư đoàn 338, Quân khu I. Ngày 06/9/1986 là Đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam tại Chi bộ Ban Hành chính, phòng tham mưu, Sư đoàn 338, Quân khu I
Từ tháng 01/1987
đến 15/8/1991
Đảng viên, Bộ đội xuất ngũ chuyển ngành về công tác tại Công ty Ngoại thương huyện Yên Dũng, Hà Bắc (nay Bắc Giang)
Từ 15/8/1991
đến tháng 9/1992
Đảng viên, công tác Công ty Thương mại tổng hợp huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 9/1992

    đến tháng 5/1996

Đảng viên, Công chức nhà nước, công tác tại Chi cục Thuế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 6/1996

đến tháng 12/2002

Đảng viên, Công chức nhà nước, Đội trưởng đội Thuế xã Krông Năng (nay thị trấn Krông Năng) thuộc Chi cục Thuế Krông Năng. Tháng 7 năm 2001 là cử nhân kinh tế (chuyên ngành Quản lý Ngân sách)

Từ tháng 01/2003

đến 04/3/2009

Chi ủy viên, 21/4/2004 Phó Bí thư Chi bộ Chi cục Thuế Krông Năng; Chuyên viên, Tổ trưởng Tổ Thanh tra, Kiểm tra, Xử lý; 01/7/2007 là Đội trưởng, Đội kiểm tra Thuế thuộc Chi cục Thuế Krông Năng

Từ 04/3/2009

đến 04/6/2010

Phó Bí thư Chi bộ, Chuyên viên, Cử nhân kinh tế Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ 04/6/2010

đến 01/9/2013

Đảng viên, Chuyên viên, Cử nhân kinh tế Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ 01/9/2013

đến 01/9/2015

Đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam, Cử nhân kinh tế, Phó Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk; 11/8/2014 Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Từ 01/9/2015

    đến nay

Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568