Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện: Ông Nguyễn Xuân Bảy

472 18/05/2016 09:15 SA Ban biên tập
 
bay             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN XUÂN BẢY
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN BẢY
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1967;    5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 71 Thôn Tân Quảng, xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk.
    Nơi ở hiện nay: Số 71 Thôn Tân Quảng, xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk.
8. Số CMND: 240963601;    Ngày cấp: 11/8/2004;
Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh;     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Hóa
- Học vị: Không;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh
12. Nghề nghiệp hiện nay: Quản lý Giáo dục
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
14. Nơi làm việc: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
15. Ngày vào Đảng: 03/9/1992;     
- Ngày chính thức: 03/9/1993    ;     Số thể đảng viên: 37006117
- Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên, Đảng ủy viên đảng bộ Cơ quan Chính quyền, Bí thư Chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
       - Tên tổ chức đoàn thể: Hội Khuyến học huyện Krông Năng
       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Krông Năng
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen TW Hội Khuyến học năm 2008, Bằng khen của Tỉnh ủy năm 2012, 02 Bằng khen của UBND tỉnh năm 2009, 2010; Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh năm 2011.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):    Không
20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ea Tân, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ tháng 10/1989 đến tháng 8/1992 Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk, Phó Bí thư Liên chi đoàn, Lớp phó, Bí thư Chi đoàn lớp Hóa 15
Từ tháng 9/1992 đến tháng 8/1998 Giáo viên, Chủ tịch công đoàn Trường Phổ thông cơ sở Ea Tóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ tháng 9/1998 đến tháng 12/1999 Giáo viên Trường Trung học cở sở Nguyễn Du xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ tháng 01/2000 đến tháng 9/2000 Giáo viên Trường Phổ thông cở sở ĐliêYa, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2001 Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông cở sở ĐliêYa, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ tháng 01/2002 đến tháng 7/2006 Phó Hiệu trưởng Trường Ama Trang Lơng, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ tháng 8/2006 đến tháng 01/2010 Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Trung học cơ sở Trần Phú; Đảng ủy viên viên, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ tháng 02/2010 đến tháng 12/2011 Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Trung học cơ sở Trần Phú; Đảng ủy viên viên, Chủ tịch Hội Khuyến học, Đại biểu Hội đồng Nhân dân, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ 20/9/2012 đến tháng 29/3/2015 Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ 30/3/2013 đến tháng 07/6/2015 Bí thư Chi bộ; Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đạo tạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ 08/6/2015 đến 26/7/2015 Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan chính quyền, Bí thư Chi bộ; Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ tháng 27/7/2015 đến 31/8/2015 Huyện ủy viên, Đảng ủy viên đảng bộ Cơ quan Chính quyền, Bí thư Chi bộ; Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Từ tháng 01/9/2016 đến nay Huyện ủy viên, Đảng ủy viên đảng bộ Cơ quan Chính quyền, Bí thư Chi bộ; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568