Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện: Ông Phan Quốc Thắm

508 18/05/2016 08:17 SA Ban biên tập
 
Tham             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: PHAN QUỐC THẮM
2. Họ và tên khai sinh: PHAN QUỐC THẮM
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 30/8/1967;    5. Gới tính: Nam
6. Quê quán: xã Nga Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
7. Nơi đăng ký thường trú: Tổ Dân phố 1, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
     Nơi ở hiện nay: Tổ Dân phố 1, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240496562;    Ngày cấp: 02/3/2011;
     Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh;     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế
- Học vị: Không;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị hành chính
- Ngoại ngữ: Anh văn A
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Krông Năng
14. Nơi làm việc: Phòng Dân tộc huyện Krông Năng
15. Ngày vào Đảng: 06/01/1994     
- Ngày chính thức: 06/01/1995    ;    Số thể đảng viên: 37003731
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2008 và giai đoạn từ năm 2011 – 2015;
- Kỷ niệm chương 20 năm ngành Tài chính do Bộ Tài chính trao tặng
- Kỷ niệm chương 15 năm Công đoàn do Tổng LĐLĐVN trao tặng
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):    Không
20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ tháng 02/1988
đến tháng 7/1996
Chuyên viên phòng Tài chính Thương nghiệp huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Từ tháng 8/1996
đến tháng 9/2001
Chuyên viên phòng Kế hoạch – Đầu tư huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Từ tháng 10/2001
đến tháng 4/2007
Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Từ tháng 5/2007
đến tháng 12/2010
Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 01/2011

    đến nay

Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568