Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện: Ông Võ Thanh Xuân

542 18/05/2016 08:23 SA Ban biên tập
 
Xuan             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: VÕ THANH XUÂN
2. Họ và tên khai sinh: VÕ THANH XUÂN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/8/1978;    5. Gới tính: Nam
6. Quê quán: Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
7. Nơi đăng ký thường trú: thôn Tân Lập 6, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
     Nơi ở hiện nay: Thôn Tân Lập 6, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240493595;    Ngày cấp: 06/7/2009;
     Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh;     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông lâm
- Học vị: Không;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị:
- Ngoại ngữ: Anh văn B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện
14. Nơi làm việc: Văn phòng HĐND & UBND huyện Krông Năng
15. Ngày vào Đảng:    
- Ngày chính thức:    ;    Số thể đảng viên:
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
    - Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở khối cơ quan chính quyền
    - Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khối cơ quan chính quyền
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):    Không
20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ tháng 7/2006
đến tháng 12/2013
Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 01/2014

    đến nay

Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568