Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện: Ông Y Nek Buôn Krông

466 18/05/2016 07:34 SA Ban biên tập
 
YNek             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: Y NEK BUÔN KRÔNG
2. Họ và tên khai sinh: Y NEK BUÔN KRÔNG
3. Các bí danh/tên gọi khác:
4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1972;    5. Gới tính: Nam
6. Quê quán: Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Mrưm, Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
     Nơi ở hiện nay: Buôn Mrưm, Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240426625;    Ngày cấp: 15/01/2015;
     Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Ê đê;     10. Tôn giáo: Tin Lành
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp
- Học vị: Không;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn
12. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
14. Nơi làm việc: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
15. Ngày vào Đảng:    
- Ngày chính thức:    ;    Số thể đảng viên:
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Ban Thanh tra phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
    - Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Trưởng Ban Thanh tra
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 9/2000

đến tháng 9/2002

Công tác tại Đội tri thức trẻ tình nguyện tỉnh Đắk Lắk và được tỉnh Đoàn Đăk Lăk cử đi công tác tại xã Dăk Rmăng huyện Đăk Nông (nay thuộc tỉnh Đăk Nông)

Từ tháng 10/2002

đến tháng 12/2002

Làm nông tại Buôn Mrưm, Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 01/2003

đến tháng 5/2005

Công tác tại phòng Nông nghiệp Địa chính huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 6/2005

đến tháng 02/2009

Công tác tại phòng Kinh tế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 3/2009

    đến nay

Công tác tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568