Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện: Ông Y Rô Ya Niê

181 18/05/2016 06:47 SA Ban biên tập
 
Ro Ya             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: Y RÔ YA NIÊ
2. Họ và tên khai sinh: Y RÔ YA NIÊ
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 04/7/1989;    5. Gới tính: Nam
6. Quê quán: xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Đê, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
     Nơi ở hiện nay: số 21, Buôn Đê, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240971570;    Ngày cấp: 25/8/2004;
     Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Ê đê;     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Công tác xã hội
- Học vị: Không;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị:
- Ngoại ngữ: Anh văn B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ Huyện đoàn
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Cán bộ Huyện đoàn Krông Năng
14. Nơi làm việc: Huyện đoàn Krông Năng
15. Ngày vào Đảng:    
- Ngày chính thức:    ;    Số thể đảng viên:
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):    Không bị kỷ luật, không có án tích 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 01/2013

    đến nay

Cán bộ Huyện đoàn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584