Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện Bà Cao Thị Hà

179 18/05/2016 06:30 SA Ban biên tập
 
ha             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: CAO THỊ HÀ
2. Họ và tên khai sinh: CAO THỊ HÀ
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 13/12/1984;    5. Gới tính: Nữ
6. Quê quán: xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
7. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 9, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
     Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 9, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240687046;    Ngày cấp: 24/4/2003; Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk    
9. Dân tộc: Kinh;     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật
- Học vị: Không;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị:
- Ngoại ngữ: Anh văn B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Chuyên viên
13. Chức vụ:
    - Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Krông Năng
    - Chức vụ trong Đảng, đoang thể: Hội viên Hội luật gia huyện Krông Năng
14. Nơi làm việc: Phòng Tư pháp huyện Krông Năng
15. Ngày vào Đảng: 04/12/2014     
- Ngày chính thức:    ;    Số thể đảng viên:
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 01/2010

    đến nay

Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568