Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện Bà H' Rôma Mlô

176 18/05/2016 06:35 SA Ban biên tập
 
roma             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: H’ RÔ MA MLÔ
2. Họ và tên khai sinh: H’ RÔ MA MLÔ
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 30/5/1988;    5. Gới tính: Nữ
6. Quê quán: Thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
     Nơi ở hiện nay: số 141, Tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
 8. Số CMND: 240970843;    Ngày cấp: 22/8/2004; Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk   
9. Dân tộc: Ê đê;     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Ngữ văn
- Học vị: Thạc sỹ quản lý công;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị:
- Ngoại ngữ: Anh văn B1
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ Huyện đoàn
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban thường vụ Huyện đoàn
14. Nơi làm việc: Huyện đoàn Krông Năng
15. Ngày vào Đảng: 30/11/2015     
- Ngày chính thức:    ;    Số thể đảng viên:
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):    Không bị kỷ luật, không có án tích

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 5/2012

đến tháng 10/2012

Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn Krông Năng
Từ tháng 11/2012
đến tháng 10/2015
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 10/2015

    đến nay

Cán bộ Huyện đoàn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584