Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện Bà Phan Thị Diệu Trang

165 18/05/2016 06:24 SA Ban biên tập
 
trang             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: PHAN THỊ DIỆU TRANG
2. Họ và tên khai sinh: PHAN THỊ DIỆU TRANG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1981 ; 5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 9, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 9, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240656932; Ngày cấp: 28/11/2014;
Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh ; 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Không Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn C
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
14. Nơi làm việc: Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 19/6/2009
- Ngày chính thức: 19/6/2010 ; Số thẻ đảng viên: 37044730
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Đảng bộ cơ quan chính quyền, công đoàn cơ quan chính quyền huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền, Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan chính quyền huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
Bằng khen của UBND tỉnh năm 2009, 2010
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND: không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 2/2005

đến tháng 3/2011

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ ngày 15/3/2011

đến ngày 01/8/2011

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ ngày 01/8/2011

đến ngày 01/8/2012

Được cử đi học lớp Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện chính trị hành chính khu vực III)

Từ ngày 01/8/2012

đến nay

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584