Thông tin Ứng cử viên HĐND huyện Lê Phước Dũng

190 18/05/2016 06:10 SA Ban biên tập
 
dung             TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        
1. Họ và tên thường dùng: LÊ PHƯỚC DŨNG
2. Họ và tên khai sinh: LÊ PHƯỚC DŨNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1974;    5. Gới tính: Nam
6. Quê quán: xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ,  Quảng Ngãi
7. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố II, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
     Nơi ở hiện nay: Tổ 4, Tổ dân phố II, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240981877;    Ngày cấp: 16/12/2004;
     Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh;     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính
- Học vị: Không;    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Dân tộc thiểu số Ê đê
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Krông Năng
14. Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động huyện Krông Năng
15. Ngày vào Đảng: 13/12/1995     
- Ngày chính thức: 13/12/1996    ;    Số thể đảng viên: 37006195
- Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội viên Hội cựu chiến binh
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):    Không
20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân khóa: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ tháng 3/1992
đến tháng 3/1994
Nhập ngũ, binh nhì, binh nhất chiến sỹ D2 – E95 – F307 – QK5
Từ tháng 4/1994
đến tháng 9/1994
Hạ sỹ, học viên trường Quân chính Quân khu 5 (lớp Trung đội trưởng)
Từ tháng 10/1994
đến tháng 12/1996
Đảng viên, thượng sỹ Trung đội trưởng thuộc D1 – E95 – F307 – QK5
Từ tháng 01/1997
đến tháng 9/1997
Cán bộ chi cục Thuế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Từ tháng 10/1997
đến tháng 5/2011
Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Từ tháng 5/2011
đến tháng 7/2011
Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Từ tháng 7/2011
đến tháng 8/2012
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã CưKLông (cán bộ tăng cường)

Từ tháng 8/2012

  đến tháng 12/2013

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã CưKLông (cán bộ tăng cường)

Từ tháng 01/2014

đến tháng 10/2015

Tháng 7/2015

Bí thư Thường trực Đảng ủy xã CưKLông (cán bộ tăng cường)

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ VII huyện Krông Năng bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020

Từ tháng 10/2015

    đến nay

Huyện ủy viên, Liên đoàn Lao động huyện Krông Năng khóa V (nhiệm kỳ 2012 – 2017)

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584