Thông tin Phan Thị Diệu Trang

161 09/08/2011 08:18 SA Ban biên tập

 

Mẫu số 3/ BCĐBHĐND
            TIỂU SỬ TÓM TẮT                                                                        

- Họ và tên khai sinh: PHAN THỊ DIỆU TRANG               Nam/Nữ: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Phan Thị Diệu Trang

- Sinh ngày: 20/7/1981

- Quê quán: Thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Tổ dân phố 2, thị trấn Krông năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

- Số CMND: 240.656.932    Ngày cấp và nơi cấp: 27/5/1999, tại Công an tỉnh Đắk Lắk.

- Dân tộc: Kinh                                                                        Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó chánh văn phỏng HĐND & UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Nơi làm việc: Văn phỏng HĐND & UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): 19/6/2009     Ngày chính thức: 19/6/2010

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Khen thưởng:

- Kỉ luật: Không.

- Đại biểu quốc hội Khóa (nếu có):

- Đại biểu HĐND cấp  nhiệm kỳ (nếu có):

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC           

Từ tháng…….. năm……….

đến tháng……… năm ………..

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan,

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

- Từ tháng 2 năm 2005

đến tháng 3 năm 2011

- Từ ngày 15 tháng 3 năm 2011

đến nay

- Chuyên viên Văn Phòng HĐND&UBND huyện Krông Năng, Đắk Lắk.

- Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Năng, Đắk Lắk

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584