Thường trực Hội đồng nhân dân

109 28/07/2011 02:29 SA Ban biên tập

 

THƯỜNG TRỰC

           Chủ tịch HĐND                                                     

               Y BION NIÊ

         Phó Chủ tịch HĐND

               ĐOÀN SƠN

Ủy viên thường trực HĐND

                H'BÊ NA 

 

 

 

 

 

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584