Thành lập ban chỉ đạo cải cách hành chính

2074 04/07/2017 18:15 CH Trần Sơn Tùng

Ngày 29 tháng 12 năm 2016, UBND huyện Krông Năng ban hành Quyết định số 5484/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính huyện giai đoạn 2016-2020.

Nhiệm vụ trọng tâm cua BCĐ cải cách hành chính: tham mưu UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính hằng năm; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện cải cách hành chính tại các phòng ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn; tập trung cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của huyện.

/Images/QUYET DUNH SO 5484-QĐ-UBND.PDF

Ngày 29/3/2017, UBND huyện ban hành Quyết định số 1272/QĐ-UBND kiện toàn lại ban chỉ đạo cải cách hành chính của huyện. Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của huyện

/Images/1272-Q--UBND.PDF

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568