Thanh tra

379 28/12/2020 15:29 CH Ban biên tập

I. Lãnh đạo Thanh tra

 

- Ông Lê Hồng Văn
  Chức vụ: HUV, Chánh Thanh tra
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: Vanlh@krongnang.daklak.gov.vn

 

- Ông Nguyễn Ngọc Thuận
  Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: thuannn@krongnang.daklak.gov.vn

  - Ông Nguyễn Quang Tâm
  Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email: tamnq@krongnang.daklak.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568