Thông báo về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Krông Năng

840 23/03/2020 13:55 CH Trần Sơn Tùng

UBND huyện Ban hành Thông báo số 43/TB-UBND ngày 19/03/2020 Thông báo về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Krông Năng (ks)

Xem văn bản tại đây./.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568