Thường trực HĐND huyện

327 13/04/2018 09:00 SA Trần Sơn Tùng
       

  Ông Ybion Niê
  Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

           
       

  Bà Nguyễn Thị Đông
  Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Điện thoại cơ quan:
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

           
          Ông Trần Sơn
  Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Điện thoại cơ quan:
  Điện thoại di động:  
  Email:

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584