Thường trực HĐND huyện

473 19/12/2016 16:13 CH Lê Phong Phú
       

  Ông Trần Phú Hùng
  Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

           
       

  Bà Nguyễn Thị Đông
  Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Điện thoại cơ quan:
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

           
          Ông Trần Sơn
  Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Điện thoại cơ quan:
  Điện thoại di động:  
  Email:

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584