Thường trực Huyện ủy

632 19/12/2016 16:05 CH Lê Phong Phú
       

  Ông Trần Phú Hùng
  Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện ủy
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

           
       

  Ông Phạm Tây
  Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
  Điện thoại cơ quan:
  Điện thoại di động:  
  Email:

 

           
          Ông Y Bion Niê
  Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:
           
          Ông Trương Hoài Anh
  Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584