Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 03 năm (năm 2015-2017) của huyện Krông Năng

602 27/09/2018 10:51 SA Trần Sơn Tùng

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới : Số tiêu chí đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn là 161 tiêu chí, đạt bình quân 14,63 tiêu chí/xã; so sánh với thực hiện năm 2016, tăng bình quân gần 01 tiêu chí/xã (14,63/13,72) cao hơn bình quân chung toàn tỉnh là 1,95 /tiêu chí/xã; trong đó có 4 xã đạt từ 16 tiêu chí trở lên (kế hoạch năm 2018 là 5 xã). Tổ chức đón nhận xã Phú Lộc và Ea Tóh đạt chuẩn Nông thôn mới.

Báo cáo Chi tiết: tại đây./.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568