Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

159 09/05/2021 19:48 CH Đài Truyền thanh - Truyền hình

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBBC, ngày 28/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện Krông Năng đã tiến hành mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, hội nghị tập huấn sẽ được tổ chức ở trung tâm huyện và các xã gồm 05 lớp, mỗi lớp dự kiến 100 người. Thời gian từ ngày 6/5/2021. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Ủy ban bầu cử huyện; Tổ chuyên viên giúp việc; công chức, viên chức phòng Nội vụ ; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, tổ trưởng , thư ký các xã; thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về nội dung tập huấn, bao gồm: Hướng dẫn tiếp thu các nội dung quy định mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai các nội dung chính của Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử như: Việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; những công việc chuẩn bị trước, trong  và sau ngày bầu cử; phương pháp kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu của tổ bầu cử...; hướng dẫn tổng hợp kết quả bầu cử Ngoài ra các thành viên còn hướng dẫn tiến hành lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử và tổ chức tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương.

Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử nhằm bồi dưỡng, phổ biến kiến thức giúp các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước khi vào hội nghị các đại biểu đã được cấp phát khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trong thời gian tham dự tập huấn.                                                                   

                                                                      T/h: Đình Tình

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568