Trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh

965 05/07/2017 14:03 CH Trần Sơn Tùng

 

1. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

2. Trình tự thực hiện các thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cũng như đáp ứng các nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, Ngày 16/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 1044/SKHĐT-KTĐN - 16/06/2017  về trình tự thực hiện các thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh: Cục thể các bước thực hiện, trình tự thực hiện từng bước của dự án PPP.

Xem chi tiết tại đây.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568