Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

77 18/12/2016 23:05 CH Lê Thanh Phòng

I. Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

  - Bà Nguyễn Thị Đông
  Chức vụ: UVBTV, Giám đốc
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:
  - Ông Cao Huỳnh Bồng
  Chức vụ: Phó Giám đốc
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động:  
  Email:

II. Trách nhiệm, quyền hạn:

1. Chức năng
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Krông Năng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ và UBND huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, có chức năng tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng và quản lý Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở.
2. Nhiệm vụ
1. Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.
2. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị chính trị - xã hội và các lĩnh vực khác cho cán bộ Đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở.
3. Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển Đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở.
4. Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568