UBND các xã, thị trấn

309 20/12/2016 10:28 SA Lê Phong Phú
01. Thị trấn Krông Năng
02.  Xã Ea Tam
03.  Xã Tam Giang
04.  Xã Ea Hồ
05.  Xã Phú Xuân
06.  Xã Ea Tóh
07.  Xã Dliêya
08.  Xã Phú Lộc
09.  Xã Ea Tân
10.  Xã Cư Klông
11.  Xã Ea Dắh
12.  Xã Ea Púk

 

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584