UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2017

773 05/07/2017 09:00 SA Trần Sơn Tùng

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, qua đó phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong toàn huyện và kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính;

Ngày 24/5/2017, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính, kết hợp kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2017; 

Theo Kế hoạch trong năm 2017 sẽ tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại ít nhất 35% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Xem chi tiết tại đây 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568